Cutmanský kurz / Cutman course

Historicky první cutmanský kurz v ČR oficiálně licencován GAMMA

Historically the first cutman course in the Czech Republic licensed by GAMMA

Momentálně nedostupné
Kód: CUT
Značka: MMA
10 000 Kč –15 % 8 450 Kč
PRODUKTY WEB (4)
10 000 Kč –15 %
⬇️ENGLISH version bellow⬇️
 
Cutman je osoba odpovědná za prevenci a léčbu fyzického poškození bojovníka před zápasem a během přestávek zápasu mezi koly MMA.
Cutman obvykle řeší otoky, krvácení z nosu a tržné rány.
Kromě zhoršení výkonu bojovníka pravidla bojových sportů stanoví, že tato zranění mohou být příčinou předčasného přerušení zápasu, což se počítá jako prohra.
Cutman je proto pro bojovníka nezbytný a může být rozhodujícím faktorem pro výsledek zápasu.
V kurzu se dozvíte například, jak tejpovat před zápasem, aby se bojovník "vešel" do rukavic.
Kontrolu bojovníka před vstupem do oktagonu. Nebo jak řešit krvácivé rány a mnoho dalšícho.
Kurz proběhne v novém formátu výuky. Práce v uzavřené fb skupině, online přednášky, praktické přednášky a praxe při turnaji.
 
➖Harmonogram kurzu➖
➡️práce v uzavřené fb skupině,
➡️online přednášky
➡️práce cutmana ve světě
➡️pravidla MMA
a další..
následuje prezenční výkuka
25.6. Praha teorie a praxe
➡️ 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
26.6. praxe
➡️Dle propozic turnaje: MMAA Aréna Cup 59 a Fight Night Beroun
 
➖Cena➖
člen MMAA, GAMMA ➡️ 250 € / 6400,- Kč
ostatní➡️ 330 € / 8450,- Kč
 
➖V ceně kurzu➖
 skripta
 vybavení pro cutmany
 vstupy na turnaje a gala 26.6.
 tričko cutman
 certifikát GAMMA
 
Kurz je kapacitně omezen - pouze pro 10 lidí
(za přihlášeného je považován ten, kdo zaplatí)
 
Možnost přihlášení do 16.6. nebo do zaplnění kapacity 10 lidí.
 
➖Ukončení kurzu➖
Ukončení kurzu bude provedeno závěrečným testem a praktickou zkouškou.
Slavnostní předání certifikátů proběhne v rámci galavečera Fight Night Beroun.
 
ENGLISH VERSION:
 
Historically the first cutman course in the Czech Republic licensed by GAMMA.
Cutman is the person responsible for preventing and treating physical damage to a fighter before a match and during match breaks between rounds of MMAs.
Cutman usually deals with swelling, nosebleeds and lacerations.
In addition to the deterioration of a fighter's performance, the rules of martial arts stipulate that these injuries can cause premature interruption of the match, which counts as a loss.
Cutman is therefore essential for the fighter and can be a decisive factor in the outcome of the match.
In the course, you will learn, for example, how to tape before the match so that the fighter "fits" into his gloves.
Check the fighter before entering the octagon. Or how to deal with bleeding wounds and much more.
The course will take place in a new teaching format. Work in a closed fb group, online lectures, practical lectures and practice during the tournament.
 
➖Course schedule➖
➡️work in a closed fb group
➡️online lectures,
➡️cutman's work
➡️MMA rules
and more ..
25.6. Prague theory and practice
➡️ 9:00 - 12:00 and 13:00 - 17:00
26.6. practice
➡️According to the propositions of the tournament: MMAA Arena Cup 59 and Fight Night Beroun
 
➖Price➖
member of MMAA, GAMMA ➡️ 250 € / 6400, - CZK
others➡️ 330 € / 8450, - CZK
 
➖Included in the price➖
 script
 equipment for cutmans
 entrances to tournaments and events
 T-shirt cutman
 certificate GAMMA
 
 
Possibility to log in until 16.6. or to fill the capacity of 10 people.
 
➖End of the course➖
Completion of the course will be performed by a final test and a practical exam.
The ceremonial handing over of the certificates will take place as part of the Fight Night Beroun gala evening. 
Zobrazit míň

 

Zpět do obchodu